A voor de verbetering van het milieu in het Verenigd Koninkrijk met de fiets

Vandaag hebben we het over vervuiling, een van de oorzaken die de meeste sterfte op mondiaal niveau veroorzaakt en hoe we die kunnen voorkomen. Schone lucht is erg belangrijk voor iedereen en alleen al het feit dat we op de fiets trappen helpt ons en de mensen om ons heen.

Het is duidelijk dat luchtverontreiniging een reëel probleem is in de huidige samenleving. Onze gezondheid is verminderd en we kunnen het zien van oogirritatie tot ademhalings- en hart- en vaatziekten. Uiteindelijk vinden we zelfs longkanker, angstproblemen en depressie. Vandaag hebben we het over het Verenigd Koninkrijk, waar de wettelijke grens van de vervuiling al is bereikt en waar de inwoners een levensstijl wordt toegekend die steeds gevaarlijker wordt in termen van vervuiling. De niveaus van toxiciteit in het milieu van steden zijn grotendeels te wijten aan het prominente gebruik van de auto. En wees voorzichtig, we hebben het over het Verenigd Koninkrijk, waar we nauwelijks privé-auto’s in de hoofdstad zien. En er worden steeds meer fietsen gezien.

De verantwoordelijken voor de volksgezondheid zijn zich terdege bewust van de risico’s waaraan de Britse samenleving dagelijks wordt blootgesteld bij het inademen van vervuilde lucht. Daarom hebben zij het passend geacht een reeks maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot te verminderen. Een van de belangrijkste is het verbieden van de toegang van voertuigen tot scholen. Op deze manier wordt het feit van wandelen of fietsen naar school aangemoedigd. Dit heeft een dubbele betekenis omdat het een gezondere gewoonte creëert bij de jongsten. Bovendien zouden de lokale autoriteiten in andere gebieden met kwetsbare toegangspunten inactiviteitszones kunnen invoeren. Zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Studies tonen aan dat 28.000 tot 36.000 sterfgevallen per jaar in het Verenigd Koninkrijk te wijten kunnen zijn aan langdurige blootstelling aan milieuvervuiling. Dit is een zeer hoog en dus alarmerend cijfer. Het is noodzakelijk om gebieden met meer voertuigen te ontlasten en het gebruik van andere vervoermiddelen die op korte en lange termijn meer voordelen bieden, aan te moedigen. Het aantal sterfgevallen kan aanzienlijk toenemen als het beleid niet wordt uitgevoerd in overeenstemming met de ernst van het probleem. Bijvoorbeeld, fietsen.

Zij stellen voor om wandelroutes en het gebruik van de fiets aan te moedigen.

Public Health England probeert de gezondheid van de burgers van het Verenigd Koninkrijk te beschermen en te verbeteren door allerlei ongelijkheden bij de horens te vatten. Daarom hebben zij een reeks aanbevelingen opgesteld om te proberen de negatieve gevolgen van de vervuiling tot een minimum te beperken:

Een daarvan zou het geheel of gedeeltelijk herontwerpen van steden zijn, waarbij wordt geprobeerd ervoor te zorgen dat voetgangers zich niet in de buurt van de vervuilende emissies van voertuigen bevinden.
Daarnaast wordt ook gestreefd naar een kapitaalinvestering in het openbaar vervoer. En zo stellen ze voor om wandelroutes en het gebruik van de fiets aan te moedigen.
De derde aanbeveling is om voertuigen met een lage uitstoot aan te moedigen. Een manier om meer oplaadpunten in de stad te installeren voor elektrische auto’s is het installeren van meer oplaadpunten in de stad.
Het laatste punt is het creëren van gebieden met een lage uitstoot of schone lucht. Zo worden voertuigen met een hoge vervuiling van hen weggereden.

Als u overweegt om naar een buurland te verhuizen, weet u dat u op zoek moet gaan naar een schonere vervoerswijze, zoals een fiets. U kunt de uwe vinden bij Helliot Bikes en deze meenemen of vanaf daar kopen, omdat ze door heel Europa verscheept worden.

Morgen komen we terug met meer informatie over uw favoriete sport.

The post A voor de verbetering van het milieu in het Verenigd Koninkrijk met de fiets appeared first on Artikel Marketing – Gratis SEO Artikel Plaatsen.

Artikel Marketing – Gratis SEO Artikel Plaatsen


Wordpress SEO Plugin by SEOPressor