Persoonlijke Lening: Wat je moet weten voor je een persoonlijke lening afsluit

Video:

Channel:
Geldbank
Duration:
3:47
Description:
Een persoonlijke lening is één van de eenvoudigste kredietvormen. Vind de goedkoopste via http://www.geldbank.be

Wanneer u iets wilt aanschaffen waarvoor u op dit moment geen financiële middelen hebt, dan kunt u naar een bank gaan om een lening af te sluiten.

De leningsvorm die u voor de aanschaf van bijvoorbeeld een auto, een boot, een interieur of zelfs een vakantie kunt afsluiten, noemen we een persoonlijke lening.

Een persoonlijke lening heeft geen onderpand en wordt in bijna alle gevallen verstrekt als consumptief krediet. Bij bijvoorbeeld een hypotheek geldt uw huis als onderpand voor de aan u verstrekte lening.

Op basis waarvan kunt u een lening krijgen, als er geen onderpand is?

Er wordt door de bank gekeken wat uw inkomen is. Daarnaast gaat de bank na of uw op dit moment nog meer leningen hebt, waarover u aflossing moet betalen. En er wordt gekeken of u aflossingstermijnen van vroegere en huidige kredieten op tijd betaald worden.

Op basis hiervan beoordeelt de bank of u in staat zult zijn om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Immers de bank wil graag risico’s voorkomen en aan het eind van de looptijd van uw lening winst op uw krediet hebben gemaakt.

Waaruit bestaat een persoonlijke lening?

Kort gezegd uit twee delen; het aflossingsgedeelte en het rentegedeelte.

De som van de aflossingstermijnen komen overeen met het totaal van het door u geleende geldbedrag.

Het rentegedeelte is het gedeelte van de aflossing die de rente vertegenwoordigt die de bank vraagt voor het leenbedrag.

Hoe wordt de rente bepaald?

Als u een lening afsluit wordt er voor de berekening van de rente gebruikgemaakt van het jaarlijkse kosten percentage, afgekort het JKP.

Deze JKP bestaat uit de maandelijkse kosten voor rente, administratie en premies.

Het JKP-gedeelte wordt vooraf vastgesteld. Dit vastgestelde bedrag blijft gedurende de looptijd van de persoonlijke lening hetzelfde, ook wanneer u niet het volledige leenbedrag gebruikt.

Wanneer de bank uw aanvraag voor een persoonlijke lening goedkeurt, dan stelt de bank het volledige leenbedrag in één keer ter beschikking.

De looptijd en de hoogte van de termijnbetalingen voor het aflossen van de persoonlijke lening worden van tevoren vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

Daarnaast wordt een vaste dag van de maand afgesproken waarop het bedrag van de maandelijkse aflossing moet zijn overgemaakt.
Deze overeenkomst moet in tweevoud getekend worden waarna u één van beide exemplaren ontvangt en de kredietverstrekker de andere.

U weet van tevoren dus de hoogte van de persoonlijke lening, de looptijd en de aflossing. De meeste van deze kredieten hebben een looptijd van 5 jaar.

De ene bank is de andere niet en het is daarom raadzaam om meerdere offertes van diverse banken voor uw persoonlijke lening aan te vragen.

Door deze met elkaar te vergelijken zult u zien dat er in het product dat de banken als persoonlijke lening aanbieden, verschillen zitten die u geld kunnen besparen.

Je kan ons volgen op de volgende sociale media:
https://www.youtube.com/c/GeldbankBe
https://plus.google.com/+GeldbankBe/
https://www.facebook.com/Geldbank

https://www.linkedin.com/company/geld-bank
tags:
persoonlijke lening, leningen vergelijken, lening aanvragen, geld lenen, rente, looptijd