In de steigers

Posted by

THANKS FOR YOUR VISIT AND FAVES
ON THE REACTIONS I WILL TRY TO RESPOND BACK

De Waag in Alkmaar is een gebouw op het Waagplein dat in gebruik is geweest als kapel en waag.

Het waaggebouw heeft een interessante geschiedenis die teruggaat tot de 14e eeuw. In die periode was het gebouw als kapel van het naastgelegen H. Geestgasthuis in gebruik. In dit soort van ziekenhuis/herberg konden arme reizigers gedurende drie dagen en nachten gratis onderdak krijgen; ook werden er zieken verpleegd door monniken of nonnen. In 1566 gaf de bisschop van Haarlem toestemming om het H. Geestgasthuis in te richten tot waaggebouw. In 1582 besloot men de waag over te brengen naar de grotere H. Geestkapel, die inmiddels niet meer in gebruik was voor de godsdienstige activiteiten.
——————————————————————————————
The Waag in Alkmaar is a building on the Waagplein that has been used as a chapel and venture.

The vagabond has an interesting history dating back to the 14th century. During that period the building was used as a chapel of the adjacent H. Geestgasthuis. In this type of hospital / hostel, poor travelers could stay free for three days and nights; Also, there were sick nurses or monks. In 1566, the bishop of Haarlem gave permission to set up the H. Geestgasthuis to venture out. In 1582, one decided to transfer to the larger H. Spirit Chapel, which was no longer used for religious activities.

Tags: