Welk klimaat heeft België in 2100? 5 graden warmer, veel nattere winters en intensere hittegolven, waarschuwt KMI

In een nieuw groot klimaatrapport waarschuwt het KMI voor een verdere klimaatverstoring in de komende decennia in België, met nog meer en intensere hittegolven, een ander neerslagpatroon en een hogere gemiddelde temperatuur – die mogelijk tot 5 graden extra kan oplopen tegen 2100. Alleen als we er in slagen om snel en drastisch onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen, worden de pessimistische scenario’s iets lichter.