Vrijheidsbeeld | New Yorkse | Verenigde Staten

Vrijheidsbeeld | New Yorkse | Verenigde Staten

Meer informatie op de website https://www.statueofliberty.org/statue-of-liberty/
Welkom in de Verenigde Staten : https://visitusa.nl

00:00 Inleiding
00:29 Vrijheidsbeeld | New Yorkse | Verenigde Staten
02:03 Bedrijfsmodel :: Wistitour

# Zich abonneren #
Was de video interessant ? En het videokanaal ?

Meer foto’s op website wistitour.io : https://wp9 .io/u::g4m8j

# Bedrijfsmodel #
1. Kosteloos
2. Inkomsten 〈- Fooi [een paar mensen]

# Om te ondersteunen :: Wistitour #
1. U kunt hier geld brengen : https://wp9.io/u::i6e3
2. U kunt zich abonneren op het kanaal

Tot ziens voor meer video’s